Úvodní stránka - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah
Aktualizováno 31. 03. 2023

Smuteční oznámení - pplk. let. v.v. Mgr. Luděk Bartoš
Aktuality – Dopis presidentovi
Informace o činnosti VSR - Hodnocení roku 2022
Blahopřání - paní JIŘINA CHVÁTILOVÁ
Smuteční oznámení - pplk. Ing. Ladislav Sádlík
Smuteční oznámení - Nprap. v.v Jan Kovařík
Aktuality - Nabídka VLRZ na nánoce a silvestra
Smuteční oznámení - pplk. Jan Osuský
Smuteční oznámení - plk. Jaroslav Tichý
ÚzO VSR Brno - Odhalení druhé pamětní desky
MOTO

Věřme, že i když současná doba, plná neobjektivních postojů k událostem šedesátých let a nám
- jejich aktérům - zrovna příliš nepřeje,
snad další roky či - desetiletí - přinesou objektivnější pohled
nejen historiků, ale také politiků na všechny události,
jež jsme museli se svými rodinami prožívat.
To už my tady asi nebudeme.

Vítejte na stránkách Vojenského spolku rehabilitovaných AČR

Poslání VSR


     VSR je nezávislým, dobrovolným, politicko nadstranickým, profesním, neziskovým, společenským sdružením. Sdružuje bývalé vojáky z povolání a občanské pracovníky vojenské správy a občany České republiky, kteří byli v letech 1948 až 1989 z politických důvodů perzekvování a podle zákona č.87/91 Sb., nebo zákona č.119/90 Sb. mimosoudně či soudně rehabilitováni. Historicko politickým významem a programově se řadí k odbojovým organizacím. VSR uplatňuje a prosazuje občanská, sociální, právní, ekonomická, kulturní práva a další oprávněné zájmy svých členů. Resortu obrany poskytuje občanskou podporu a zároveň se podílí na rozvoji civilní demokratické kontrole ozbrojených sil, jakožto subjekt vojenské a občanské veřejnosti demokratické společnosti. VSR spolupracuje na prosazováni společenských zájmů a požadavků s organizacemi a sdruženími, které se hlásí ke kontinuitě třetího – protikomunistického odboje. Prosazuje demokratické a humanitní tradice českého národa. VSR vyvíjí úsilí, aby dějiny národního boje za svobodu, demokracii, národní a státní samostatnost byly pravdivě a objektivně zpracovány a interpretovány.

      Jsme zde také proto, abychom bojovali za naše spravedlivé odškodnění za politickou perzekuci v letech 1948 až 1989, kterého se nám zatím od sametové revoluce v roce 1989 do dnešních dnů nedostalo.

Zveme vás k návštěvě těchto stránek, které byly aktualizovány dne 6. 11. 2017
Informace administrátora webových stránek
Administrátor těchto webových stránek upozorňuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah veškerých dokumentů zveřejněných na těchto stránkách, kromě jeho autorských dokumentů. Za obsah zveřejněných dokumentů přebírají veškerou odpovědnost autoři těchto dokumentů.
Počet přístupů
Administrátor


mjr. Jiří Russ

Kontakt na administrátora


Partnerské organizace
Návrat na obsah