Názory, připomínky a diskuse - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Názory, připomínky a diskuse

Archiv > Závěry 14. CK VSR
OHLÉDNUTÍ ZA 14. CK VSR
          Konference  konaná 25. listopadu 2015 je už sice minulostí a za nedlouho bude minulostí i celý rok 2015, přesto si myslíme, že nebude na škodu věci když sdělíme svoje pocity a připomínky k jednání konference všem ostatním delegátům i těm členům VSR, kteří na konferenci nebyli přítomni. Zápis z jednání konference ani usnesení dosud nebyly na web stránkách  VSR zveřejněny, tak snad naše poznámky nejsou  opožděné.
           1) Celou konferenci řídil sám předseda PÚR plk. ing. M. Ott, což jistě není na závadu, řídil s přehledem, ale přece jen jsme očekávali, že bude v čele sedět celé předsednictvo už jen proto, že celá řada delegátů ani jednotlivé členy předsednictva fyzicky nezná. Byla možnost k jejich představení a také v době, kdy předseda podával dílčí zprávu o činnosti a hlasování mohl některý z členů PÚR převzít vedení. Vysvětlení předsedy, že nikdo z PÚR nechtěl sedět v čele u stolu nám nepřipadá dostatečné.
           2) V diskuzi o povinnosti předkládat LO byla sdělena informace o hlasování na ÚR dne 7.10. 2015, kdy většina byla proti (4 ku 3, další se zdrželi). O návrhu naší delegace, (a přidali se i další, např. V.W), aby  se o tomto bodu znovu jednalo, byla odpověď předsedy, že se známe navzájem a víme i to, že někteří udávali a stejně mají čisté LO. Takže celá konference o tomto bodu již nehlasovala, což nepovažujeme za demokratické.
          3) Po kritických připomínkách i  něco pozitivního. Odstoupil ze zdravotních důvodů plk. Ing. R. Mlčoch a novým místopředsedou PÚR byl zvolen plk. ing. Z. Čeřovský. Řádně se delegátům představil a jeho CV bude jistě zárukou jeho kvalitní práce pro VSR i dobré spolupráce se stávajícím předsedou. Odstupující místopředseda plk .ing. R.Mlčoch krátce zhodnotil své působení a jeho činnost si zaslouží jistě uznání, odměnou mu byl i dlouhotrvající aplaus.
         4) Za nesmírně důležité považujeme na těchto konferencích osobní kontakty a možnost vzájemného  poznávání problematiky v jednotlivých oblastech. Uznání si zasloužilo a velký potlesk sklidilo i vystoupení končícího hospodáře o stavu příjmů a výdajů financí VSR  i jeho informace o nutnosti  a metodice archivování písemností u jednotlivých ÚzO. Zejména je to nutné u končících organizací. V olomoucké kraji skončila ÚzO v Hranicích a do konce roku 2015 končí i Jeseník.
         Závěrem chceme poděkovat všem za trpělivost při čtení našich připomínek, snad budou dobré pro lepší informovat a zpětnou vazbou pro PÚR, kterému chceme poděkovat i přes naše výtky za práci spojenou s přípravou konference, za zpracování návrhu stanov, předsedovi pak za jeho diplomatické vedení jednání konference, pro jednoho člověka velmi náročné.
Také se chceme připojit k závěrečnému přání předsedajícího konference,abychom prožili všichni klidné a spokojené vánoční svátky a aby Nový i celý nový rok 2016 byl pro nás rokem pohody, radosti a především, aby vydrželo zdraví.
 
Olomouc  7.12. 2015  
 
Plk. M. Pavel, plk. MUDr. B. Reml, prap R. Veverka
delegáti  za ÚzO VSR Olomouc
Diskuzní příspěvky
Vážení kolegové, pokud se rozhodnete posílat diskusní příspěvky týkající se 14. CK VSR, žádám vás před jejich odesláním, zkontrolujte si je po stránce pravopisu a slohové úpravy. Nemám čas každý příspěvek kontrolovat a upravovat,  příspěvek je vizitkou každého přispěvatele. Dále přispěvatele žádám, aby příspěvky zasílali zpracované v nějakém textovém editoru, nejlépe Wordu abych je mohl na webu zveřejňovat bez pracného přepisování, nebo různých složitých úprav a formátování.

Diskuzní příspěvek Petr Baubín


 
Návrat na obsah