Smuteční oznámení - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Smuteční oznámení

V roce 2023 naše řady navždy opustili

Dne 25. června 2024 v odpoledních hodinách zemřel po krátké těžké nemoci v ÚVN Praha  brig. generál letectva v.v. ing. ZBYNĚK  ČEŘOVSKÝ.
  
Narodil se 13.7.1931 a za několik dní by se dožil 93 let. O jeho  aktivním životě by se dala napsat celá kniha a tak se omezíme jen na  důležité mezníky. Podstatnou část prožil v československé armádě u  letectva v různých funkcích, naposledy jako velitel v Hradci Králové. Za  svoje statečné a zásadové názory na vstup vojsk VS byl z armády po roce  1968 propuštěn a odsouzen, vězněn byl  na Borech i s Václavem Havlem a  Dominikem Dukou.
Po propuštění strávil nějakou dobu v emigraci. Po návratu se  zapojil do veřejného života, před odchodem do důchodu byl ředitelem  věznice na Ruzyni. Svoje další aktivity věnoval i činnosti ve Vojenském  sdružení rehabilitovaných, nyní voj. spolek, několik roků ve funkci  předsedy Ústřední rady VSR. Své znalosti o historii letectví zůročil při  sepsání několika knih o katastrofách československých vojenských  letadel. Své knihy vydával na vlastní náklady. Byl přijat k setkání se  současným NŠ gen. K. Řehkou, dostalo se mu velké pochvaly, ale bez  finanční podpory. Prožil si i několik rodinných tragedií, zemřel mu syn a  v náruči mu zemřela milovaná manželka Libuška, která mu byla velkou  oporou v životě i při vydávání a jazykové úpravě jeho knih. I přes  prožitá utrpení se snažil žít aktivně, i ve vysokém věku zvládl  cestování za rodinou do USA a kamarádům sděloval své zážitky a posílal  fotografie z cest.
Vykonal mnoho dobrého v úsilí po dosažení spravedlivého ocenění  příslušníků armády a občanských zaměstnanců postižených normalizací po  roce 1968.  Nezapomenutelný byl jeho projev při pietním aktu významného  dne ČR 21. srpna 2021 v Olomouci před Pamětní deskou s připomenutím 30.  výročí odsunu sov. vojsk.
V posledním roce statečně bojoval s řadou onemocnění a vzdor péči lékařů v ÚVN Praha nakonec onemocnění podlehl.
Milý Zbyňku, díky za tvé přátelství a lidský přístup, byl jsi našim vzorem, jsme rádi, že jsme tě poznali a
NEZAPOMENEME!
  
ČEST TVOJÍ PAMÁTCE!
  
  
Synovi Tomovi Čeřovskému a rodině jsme vyjádřili hlubokou soustrast
  
Dne 26.6. 2024     Za PVSR  pplk.v.v. Petr Mrázek         za VSR Olomouc  plk.v.v. MUDr. Boh. Reml

 
Dne 20. května 2024 zemřela ve věku 86 let paní JIŘINA CHVÁTILOVÁ, členka VSR AČR Olomouc.
  
 Vykonávala od počátku VSR funkci hospodářky, vynikala pracovitostí,   pečlivostí, vedla celou ekonomickou agendu naší základní organizace,  podílela  se na vyúčtování všech finančních prostředků, dotací a aktivně  se zúčastíla  také všech akcí pořádaných VSR Olomouc. Pro naši  organizaci byla naprosto  nepostradatelná pro svou obětavost, v územní  radě byla  jedinou ženou  a  dokázala vždy svými názory a humorem  vytvořit patřičnou atmosféru při káždém jednání. Jejím manželem byl náš  člen zesnulý plk. v.v. ing.  JAROSLAV CHVÁTIL.
 

Před rokem jsme jí  18.3. 2023 na těchto stránkách přáli pevné zdraví a další léta spolu s poděkováním za její práci.
 
Zemřela nečekaně po  krátké těžké nemoci. Rozloučíme se s ní v pondělí 27. května 2024 v  11,20 h. v obřadní síni olomouckého krematoria.
 
Bude nám moc chybět. Hlubokou soustrast celé rodině.
 
                                                                                                                               Čest její  památce!  
                                                                                                                                        plk.v.v.MUDr. Bohumil Reml
                                                                                                                                         Územní rada VSR AČR Olomouc
 

 
                                                                                                                                            
Vážení přátelé,
 
    v posledních dnech minulého roku opustil naše řady pan pplk. v. v. Jan Hořánek. Pocházel z rodiny legionáře, do armády vstoupil dobrovolně v roce 1945, absolvoval VA Hranice. Po roce 1948 byl nejprve přeřazen k PTP a nakonec v roce 1959 z armády protizákonně vyhozen. Po vyhození pracoval v různých dělnických a pomocných profesích až do důchodu v roce 1987. V naší plzeňské organizaci byl jedním z nejspolehlivějších a nejobětavějších. Pro svou skromnost, ochotu pomáhat a především pro neochvějnou zásadovost a morální pevnost patřil a bude stále patřit mezi ty nejlepší z nás.

Čest jeho památce!
pplk.v.v.Petr Mrázek, předseda VSR Praha
V hlubokém zármutku oznamujeme, že dnes 7.12.2023 ve 14hod. jsme se naposledy rozloučili s našim nejstarším členem VSR panem plukovníkem Františkem Čermákem.
  
Plk. v.v. František Čermák se narodil 22. listopadu 1923 a zemřel 2. prosince 2023.
Jeho životní příběh poznamenala 2. světová válka když byl totálně  nasazen. Po válce nastoupil do československé armády. Po roce 1968 byl  propuštěn pro nesouhlas se vstupem vojsk VS a pro nesouhlas s  normalizačním vývojem naší společnosti. Po roce 1989 byl mimosoudně  rehabilitován a mimořádně povýšen do hodnosti plukovníka. Ve vojenském  spolku rehabilitovaných AČR Olomouc se aktivně podílel na plnění stanov,  vystupoval se svými návrhy na členských schůzích a angažoval se při  všech společenských akcích a propagoval tradice armády v boji za svobodu  a demokracii. Zasloužil se s dalšími dvěma členy VSR (plk. Labounek,  plk.ing. Chvátil ) o vybudování pietním místa  v Bystrovanech,kde  zemřelo 5 americkýh letců v  největší letecké bitvě na našem území dne  18.12.1944. Na místě je dřevěný kříž a v roce 2017 byl zde František  Čermák vyznamenán přítomným pracovníkem amer. ambasády plk. Markem  Woothanem pamětní nedailí. V dalších letech jak ubývaly fyzické síly  jsme s Františem
komunikovali telefonem a zasílali mu písemné zápisy z našich  aktivit. Neztrácel zájem ani motivaci. Dosvědčuje to i poslední SMS,  kterou jsem dostal 21.11.2022, kterou jsem nevymazal a z ní si dovoluji  citovat zkráceně:
"Milý předsedo a VSR, děkuji za přání, motivuje mě to, abych vám  poděkoval za úsilí obhájit naše postoje a činy v době okupace SSSR, že  jste nerezignovali Je lepší nezvítězit než kapitulovat. Držím vám palce.  F.C."
Františka jsme navštívili s gratulací k 100tým narozeninám v bytě  dne 21.11.2023.Uvítal nás slovy: Ahoj kluci, rád vás vidím, udělali jste  mi velikou radost. Po naší návštěvě nám pak manželka vzkázala, že celý  pookřál s dobrou náladou.Bohužel jsme se dověděli, že dne 2.12.2023 svůj  poslední boj o život prohrál a odešel z tohoto světa. Po posledním  rozloučení v obřadní síni olomouckého krematoria jsme mu splnil jeho  přání a jak si přál odnesli květiny od rakve k pomníku amer. letců na  ústřed. hřbitově v Olomouci- Neředíně.Byl to statečný člověk, který  bojoval za své ideály až do konce života a jsme hrdi na to, že jsme se s  ním setkali. Nezapomeneme.!
Čest jeho památce!
Plk.v.v.MUDr. Bohumil Reml
Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Olomouc
Vážení přátelé, s hlubokou lítostí vám sděluji, že naše řady opustil další skvělý člověk. Byl asi první, na nějž dopadla "spravedlivá pěst" našich armádních přisluhovačů okupantům - už ráno dne 22. srpna 1968 mu byl odepřen vstup na pracoviště a následně byl z armády vyhozen. Nikdy na něj nezapomeneme.
Čest jeho památce.
Plk.v. v. Ing.R.Kunzmann,CSc
S bolestí v srdci oznamujeme,  že zemřel člen VSR AČR BRNO, který byl respektován za své přínosné  názory, zejména při kolektivním řešení vážnějších situací v Územní  organizaci VSR AČR Brno.
Čest jeho památce.
Plk.v. v. Ing.R.Kunzmann,CSc
Dalibor Činovský, plk. v.v.
 
3.7.1928 Polerady – 12.5.2023 Mělník
 
 
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, že zemřel náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan plk. v.v. Dalibor Činovský. Zemřel 12. května 2023 po krátké nemoci ve věku nedožitých 95 let.
 
Od podzimu 1954 působil jako náčelník topografické služby 13. tankové divize v Milovicích a následně v Topolčanech. A to až do července 1971, kdy byl propuštěn z důvodu, že „v roce 1968 nepotvrdil své třídní politické kvality, prokázal, že není schopen samostatně se orientovat ve složitých politických situacích, internacionální pomoc bratrských stran přijal netřídně a plně podlehl emocím.“
 
Po účasti na shromáždění v kině Kyjev v prosinci 1989 se zapojil do práce v SVO, stal se členem krajského výboru. Začal organizovat vytvoření SVO na Mělníku, k čemuž došlo v jejich bytě v dubnu 1990. Byl pak dlouholetým aktivním členem VSR na Mělníku.
 
 

Jiří Frýbert, vnuk
Hluboce nás zasáhla zpráva, že v úterý 28. března 2023 zemřel pplk. let. v.v. Mgr. Luděk Bartoš.
 
V jeho osobě ztrácí naše organizace obětavého člena, zásadového člověka a dobrého vlastence. Jeho nadhled bude nám všem moc chybět, navždy zůstane v našich srdcích.
 
Upřímnou soustrast celé jeho rodině.
 
 
Čest jeho památce!
Plk. v.v. MUDr. Bohumil Reml,
Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Olomouc
Vážení přátelé, s hlubokou lítostí vám musím oznámit, že naše řady  opustil další skvělý člověk, pplk. Ing. Ladislav Sádlík. Byl dlouhá léta  členem naší územní organizace v Kolíně, pracoval ve vedení jako  pokladník. Kolínská organizace byla dlouhodobě jednou z našich  nejlepších a to bylo i jeho osobní zásluhou. Vedení kolínské organizace  vyslovilo pozůstalým soustrast za nás za všechny.
Ladislave, nezapomeneme.
Čest jeho památce!
pplk.v.v.Petr Mrázek, předseda VSR Praha

V roce 2022 naše řady navždy opustili

Vážení přítomní,
Než se naposledy rozloučíme s naším manželem, tatínkem, dědečkem, přítelem, kolegou a dobrou duší dovolte, abych krátce shrnul životní dráhu pana pplk. Ivana Osuského. Pokusím se o to přes to, že v případě jeho na události bohatého života je to takřka nemožné.
           Ivan, jak mu říkali jeho nejbližší, se narodil 1. 7. 1947 na Slovensku. Po absolvování obecné školy na Slovensku nastoupil na Střední vojenskou školu Jana Žižky v Moravské Třebové a poté na čtyřleté vojenské učiliště ve Vyškově. Od roku 1969 sloužil u VÚ Litoměřice na odloučené rotě v Klenčí pod Čerchovem v hodnosti poručíka jako operační důstojník na Čerchově, kde byl prováděn letecký průzkum až na francouzské hranice, pasívními radiolokátory.  Po několika létech byl z politických důvodů převelen k motostřeleckému pluku do Domažlic a posléze propuštěn do zálohy. Až do roku 1989 pracoval jako učitel a po revoluci byl rehabilitován, povýšen a do odchodu do vojenského důchodu sloužil u vojenské policie v Praze. Po odchodu z armádních služeb byl zaměstnán ve vedoucí funkci u japonské firmy v Praze.
           Po roce 1990 byl jedním ze zakládajících členů VSR. V neplacených funkcích postupně zastával až do svého skonu post tajemníka a později emeritního předsedy Oblastní rady VSR v Kladně, tajemníka Krajské rady Středočeského kraje a více než dva roky rovněž tajemníka předsedy Ústřední rady VSR v Praze. Veškerou tuto práci vykonával spolehlivě a čestně. Pomáhal organizovat pro naše členy střelecké soutěže, kterých se i úspěšně účastnil, zájezdy na různá historická a pamětihodná místa a společenské a vojenské události. Nezištně pomáhal našim členům v sociální a zdravotní oblasti s jejich problémy. Za tuto činnost byl mnohokrát oceněn, například Čestným pamětním listem za zachování cti, medailí cti, čestnou pamětní medailí VSR, nebo Záslužným křížem MO ČR.
           Jeho přirozená vitalita byla zřejmě značně oslabena tím, že mu zemřela před necelými dvěma roky jeho manželka. A tak se upnul na svého posledního vnoučka Vašíka, který mu pomáhal přežít tuto nelehkou dobu. Ivan patřil k jedinečné generaci. Jedinečné ze dvou důvodů. Jeho a naše generace jako snad prvá v celém vývoji lidstva měla to štěstí, že nezažila válku na vlastní kůži. A druhá výjimečnost je v tom, že jsme v jediném životě žili ve třech společenských formacích, což rovněž žádná generace neprožila. Narodili jsme se do kapitalistického společenského řádu, řadu let jsme žili v řádu socialistickém a posledních 30 let opět prožíváme kapitalismus.
Na závěr vás poprosím, abychom panu pplk. Ivanu Osuskému věnovali tichý dík za to, že jsme i my mohli část času, který mu byl na této zemi vyměřen, prožít v jeho blízkosti. Sbohem příteli.
Čest jeho památce.
 
Dovolte mi ještě poděkovat jménem pozůstalé rodiny i jménem svým a našeho občanského spolku VSR AČR všem, kdo jste se přišli s panem pplk. Ivanem Osuským naposledy rozloučit.
                                                                                                                                                          

Pplk. v. v. Ing. Václav Weiss CSc.
Předseda KR VSR Středočeského kraje
Drazí přátelé, dne 25. září opustil naše řady pan plk. Jaroslav  Tichý. Odešel po krátké nemoci ve věku krásných 97 let, stále plný  optimismu. Byl dlouhá léta členem našeho spolku a své úkoly a povinnosti  plnil vždy s plným nasazením a důsledně.
Rodině jsem za nás všechny vyslovil upřímnou a hlubokou soustrast.
Čest jeho památce!
pplk.v.v.Petr Mrázek, předseda VSR Praha
S bolestí v srdci sdělujeme, že dne 5. září 2022 zemřel ve věku nedožitých 86 let plk. v.v. Bedřich Skála, člen VSR AČR Olomouc. Podlehl těžkému onemocnění, se kterým  dlouhodobě a statečně bojoval. Do posledních chvil svého života se aktivně zajímal o společenské dění, vynikal přehledem o historii  vojenství, politickém dění, jeho velkou zálibou a původní profesí byla  železnice a vojenská technika. V jeho osobě ztrácí naše organizace  zásadového člena a dobrého vlastence, který se nebál vyjádřit své  postoje v době tragických událostí roku 1968 a následných letech  normalizace. Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat v pondělí 12. září v 10,30h. v Humpolci.

 
Rodině jsme vyjádřili hlubokou soustrast
 
 
Čest jeho památce!
Plk .v.v. MUDr. Bohumil Reml
Předseda VSR AČR Olomouc
Opustil  nás pan plk. Dr. Jaroslav Sýkora, náš Jaroušek. Byl členem našeho spolku od samého  počátku, byl velmi výkonným funkcionářem, především však to byl veselý a otevřený  člověk, jehož jsme měli všichni rádi. Miloval letectví a především kosmonautiku a  v tomto oboru pracoval i na mezinárodní scéně. Dlouhá léta bojoval  s těžkou nemocí, nikdy však neztrácel optimismus a elán.  Děkujeme mu za všechno a nikdy  nezapomeneme. Nejbližším vyslovujeme skutečnou hlubokou soustrast.

Čest jeho památce!
pplk.v.v.Petr Mrázek, předseda VSR Praha
Hluboce nás zasáhla zpráva, že v sobotu 4. června 2022 nás v nedožitých 96 letech opustil
 
plk. v.v. Ing. Valentin  N e u s s e r.
V jeho osobě ztrácí naše organizace obětavého člena, zásadového člověka a dobrého vlastence.
Jeho humor a nadhled nám všem bude moc chybět, zůstane navždy v našich srdcích.
Manželce, člence našeho spolku, a celé rodině vyjadřujeme úpřimnou soustrast. Poslední rozloučení
na přání zesnulého proběhlo v rodinném kruhu.
  
 Čest jeho památce!
  
 plk.v.v. MUDr. Bohumil Reml, předseda
Vojenský spolek rehabilitovaných AČR Olomouc
Sdělujeme, že  dne 21.dubna 2022 náhle a nečekaně zemřel v 81 letech plk. v. v. ing. VLASTIMIL ČEPIČKA
Rozloučení proběhlo dne 27.4.2022 ve Šternberku. Rodině jsme vyjádřili hlubokou soustrast
ČEST JEHO PAMÁTCE!
plk. v. v. MUDr. Bohumil Reml
Vojenský spolek rehabilitovaných AČR Olomouc
Sdělujeme, že ve středu 16. února 2022 zemřel ve věku 89 let plk. v.v .ing. Vladimír Starý
Vykonával v Ústřední radě VSR několik let funkci hospodáře.
Rozloučení se zesnulým proběhlo v rodinném kruhu.
 
Vyjadřujeme hlubokou soustrast všem pozůstalým
 
Čest jeho památce!
pplk.v.v.Petr Mrázek, předseda VSR Praha

V roce 2021 naše řady navždy opustili

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že dne 27. prosince 2021 nás ve svých 73 letech opustil prap. LADISLAV JAKUB. Po statečném boji podlehl po 14 dnech zákeřné nemoci. Se svou manželkou se podílel na všech aktivitách spolkové činnosti uvnitř spolku i na veřejnosti.Byl obětavým a spolehlivým členem Územní rady VSR Olomouc.Ještě 30. listopadu 2021 se účastnil natáčení reportáže pro pořad ČT Paměť národa. Rodině jsme vyslovili upřímnou soustrast aby se vyrovnala se ztrátou drahého blízkého. Naše organizace ztratila poctivého vlastence a dobrého kamaráda.

ČEST JEHO PAMÁTCE !

Za VSR AČR Olomouc
plk.v.v.MUDr. Bohumil Reml

Vážení přátelé,
dnes jsem dostal mail se smutnou zprávou o úmrtí našeho kolegy, vzácného člověka - Pplk. v.v. Karla Vokurky.
Zesnul 19. prosince,rozloučení je plánováno 30. prosince - v obřadní síni v Nýřanech.
Nikdy nezapomeneme.
Za ÚzO Plzeň Jan Kabát
Drazí přítelé, s hlubokým zármutkem sděluji, že naše řady opustil  náš dlouholetý kolega a především dobrý přítel, pan Jiří Kubát.
Nikdy nezapomeneme.
Členové ÚzO Brno a rodina
Vážení přátelé,
naše řady opustil vážený přerovský kolega, pplk. Milan Vrba. Budeme na něj  dlouho vzpomínat.
Petr Mrázek, předseda
Vážení přátelé,
s lítostí vám oznamuji, že naše řady opustil náš skvělý kolega a přítel,  nprap. Jiří Čihák. Nikdy na něj nezapomeneme.
Petr Mrázek, předseda
Dne 3. června 2021 zemřela ve věku 92 let paní MARIE JANHUBOVÁ. Byla členkou VSR AČR Olomouc a řadu let členkou kontrolní komise. V posledních letech jí zdravotní stav neumožňoval zůčastňovat se  osobně členských schůzí.
Jejím manželem byl plk. ing. Miroslav Janhuba, který vykonával funkci  předsedy VSR Olomouc a  řadu let byl i předsedou Ústřední rady VSR v Praze.
Čest její památce!
plk.v.v.MUDr.Bohumil Reml
předseda ÚzR VSR AČR Olomouc
Ve čtvrtek 1. dubna 2021 zemřel  ve věku 87 let  plk. letectva v. v. Ladislav  Procházka, předseda ÚzO VSR Brno, dobrý a obětavý člověk a kamarád.

Čest jeho  památce.
                                     plk.  v. v. doc. Ing. Jaroslav Kalous
                                                                      ÚzO VSR Brno
Vážení přátelé dne 15.3.2021 nás navždy opustil pplk. Richard Gruss, dlouholetý člen ÚzO VSR Hranice na Moravě.  Zemřel náhle v nedožitých 85 letech. Byl jedním z nás, kteří jsme dokázali pozvednout hlas tehdy,  když ostatní mlčeli. Nikdy nezapomeneme.

Čest jeho památce
Petr Mrázek
předseda
Vážení přátelé,
právě jsem se dozvěděl, že naše řady opustil další ze zakládajících členů,  plk. Ing. Miloslav Svítil. Byl dlouholetým předsedou naší ÚzO Kolín, byl stále  aktivním a velmi platným členem jak výboru územní organizace, tak celého našeho  spolku. Byl také držitelem naší medaile za zásluhy. Na jeho práci a odkaz nikdy nezapomeneme.
Čest jeho památce
Petr Mrázek
předseda


Vážení přítelé,
s hlubokým politováním sděluji, že nás všechny opustil pan. plk. v. v.  Josef Musil. Byl členem našeho spolku od samého počátku a vykonal pro nás mnoho  dobré práce. Ne ve všem jsme se vždy shodli, ale to byl jen projev aktivního  přístupu k řešení problémů. Jeho největším přínosem bylo dopracování podkladů  plzeňských a brněnských kolegů a jejich dotvoření do formy perfektně zpracované  výstavky o nás a našich osudech. Tu pak mohly shlédnout stovky našich  spoluobčanů po celé republice a za to mu patří náš dík.
Jménem celého spolku jsem pozůstalým vyslovil naši upřímnou  soustrast.
Poslední rozloučení bude dne 3. března 2021 v 9:00 hod. v obřadní síni  pardubického krematoria.  


Vážení kolegové,
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 19.ledna navždy opustil naše řady  zakládají člen naší organizace plukovník letectva Miloš Žalud. Po listopadu se  jako reaktivovaný aktivně zapojil do budování moderní čs armády jako pilot. Jeho  odchodem ztrácíme aktivního a obětavého kamaráda, který se pravidelně  zúčastňoval spolkového života, zvláště střeleckých soutěží kde dosahoval  vynikající výsledky.
Čest jeho památce
     Ivan Osuský

V roce 2020 naše řady navždy opustili

Vážení kolegové,
s hlubokým zármutkem sdělujeme, že dne 6. prosince 2020 nás opustil v nedožitých  86 letech po dlouhé těžké nemoci plk. v. v. Josef DOSTÁL ( narozen 8.12.1934 ). Byl zakládajícím členem Vojenského spolku rehabilitovaných  AČR  v Olomouci. Byl dlouholetým předsedou kontrolní komise v úźemní organizaci  Olomouc, aktivně se účastnil všech společenských akcí spolku. V roce 2018  se  podílel na instalaci výstavy Srpen 68 k 50. výročí okupace vojsky VS konané na  Žižkově náměstí v Olomouci.
Čest jeho  památce !
 
Plk. v. v. MUDr. Bohumil Reml
předseda Územní rady VSR AČR
Vážení kolegové,
s lítostí oznamujeme, že nás opustil dlouholetý, významný člen plzeňské organizace VSR
 
     pan Plk. v.v. Prof. MUDr. Václav Zeman CSc
 
Jeho odchodem ztrácíme obětavého kamaráda, významně se podílejícího na aktivitách spolku. I přes vážné zdravotní problémy v závěru jeho života se  do poslední chvíle  -  podle svých možností – aktivně účastnil spolkového života.
 
Čest jeho památce
Jan Kabát – za Úz.O. VSR AČR Plzeň


 
S hlubokou lítostí sděluji, že zemřel náš dlouholetý kolega a přítel,  skvělý předseda naší organizace v Kolíně,  plk. Josef Balda. Nikdy na něj  nezapomeneme a jeho odkaz poneseme dále..
Vážení přátelé,
v této nelehké době odešel jeden z našich nejstarších a nejvěrnějších členů Ing. Jaromír Obšil, pplk v. v.  i se svou paní Drahoslavou Obšilovou. Na jeho život, práci a morální odkaz budeme stále  vzpomínat.
Rozloučení proběhlo na přání rodiny v úzkém kruhu nejbližších.
Nikdy nezapomeneme.
Vážení kolegové,
naše řady  bohužel  opustil významný, velmi vážený  a obětavý člen  plzeňské organizace  VSR pan Plk. v.v. RSDr.  Josef Tauber.
Svůj bohatý život špičkového  vojenského pilota naplnil  i ve svém závěru - po rehabilitaci  - aktivní,  smysluplnou prací  nejen v leteckém historickém klubu, ale současně ve spolku  rehabilitovaných vojáků.
Byl nasmírně váženým členem nejen pro své  lidské vlastnosti a  znalosti , ale i pro aktivní uplatňování svých vyjímečných schopností  organizátorských.
I v závěru jeho života, během jeho zákeřné nemoci  jsme spolu často hovořili a vzpomínali. Na tyto chvíle  nikdy  nezapomeneme.

Čest jeho památce..
Jan Kabát
ředseda Územní organizace VSR AČR Plzeň
Vážení přátelé, s lítostí vám oznamuji, že naše řady opustil jeden ze  zakládajících členů naší organizace, dlouholetý čelný představitel spolku v  Karlovarském kraji, pan plk. v. v. Bohumil Brázda..
Čest jeho památce.
Ing. PETROVIČ Ladislav za ÚzO Karlovy Vary
Vážení přátelé, s hlubokou lítostí vám oznamuji, že dne, 28. 9. 2020, nás  opustila naše dlouholetá členka, paní Libuše Čeřovská.  Zdeňkovi, našemu  bývalému předsedovi, vyslovujeme hlubokou soustrast.
Petr Mrázek


Rozloučení a uložení ostatků mého otce Plk. J. Mrázka , se všemi vojenskými poctami, do urnového  hrobu bude 15. září 2020 ve 12:00 na Městském hřibově v Přerově v urnovém háji  pod obřadní síni.
S pozdravem
Ing. Mrázek
S hlubokým zármutkem oznamuji, že ve věku 91 let zemřel podplukovník  František Končel, dlouholetý pracovitý a obětavý člen městské rady VSR Brno a  dobrý kamarád.

                                                                                                                                                       Čest jeho  památce!
                                                                                                                                           plk. doc. Ing. Jaroslav Kalous, CSc.
                                                                                                                                                          člen ÚzO VSR Brno
Vážení
S lítostí oznamujeme, že dne 1. srpna opustil naše řady pan Plk. v.v.  Ing. Miroslav Hacker - dlouholetý člen plzeňské organizace VSR. Jeho odchodem  ztrácíme obětavého kamaráda, který se významně podílel na naší spolkové  činnosti. V poslední době pracoval jako předseda revizní komise, kde se plně  projevilo jeho nekompromisní a přímé jednání, spojené s kamarádským vztahem k  členům našeho spolku.
Čest jeho památce.
Jan Kabát za ÚzO Plzeň
Vážení přátelé,
právě jsem obdržel zprávu, že nás navždy opustil pan plk. Vlastimil  Němeček. Byl velmi obětavým členem našeho spolku po dlouhá léta a jeho odchod je  pro nás velkou ztrátou. Dovolil jsem si jménem nás všech vyslovit manželce a  celé rodině hlubokou soustrast.
Petr Mrázek
Dne 14. července 2020 zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku 80 let paní MIROSLAVA PAVLOVÁ.
Byla dlouholetou členkou VSR AČR Olomouc, spolu se svým manželem plk. v.v.  Miroslavem Pavlem se obětavě podílela  na aktivitách spolku a organizaci společenských akcí.  Při setkávání vždy usměvavá a přátelská, nikdy nikoho nezarmoutila, ale potěšila.
Posledního rozloučení se v pondělí 20.7. 2020 v Prostějově zůčastní  členové územní rady VSR.
Hlubokou soustrast zarmoucené rodině.
ČEST JEJÍ PAMÁTCE !
Plk. v.v. MUDr. Bohumil Reml
předseda územní rady VSR AČR
Olomouc
Vážení přátelé,
s hlubokým zármutkem vám sděluji, že naše řady opustil plk. v. v. Jaroslav Popelka. Byl jedním ze zakládajících členů naší organizace, byl a  zůstane jedním z nás. Zemřel 1. 5. 2020 ve svých 92 letech. Pohřeb se bude konat  v úzkém kruhu rodinném.
Čest jeho památce
Plk.PhDr. Karel Daněk, předseda ÚzO  VSR Děčín


Vážení přátelé a kolegové
V sobotu 4. dubna 2020 zemřel náhle  plk. v.v. JOSEF MRÁZEK ve svých nedožitých 88 letech. Patřil mezi  zakládající členy základní územní organizace v Přerově a byl jejím dlouholetým  předsedou územní rady. Vykonával také řadu let funkci místopředsedy Krajské rady  VSR. Za svou činnost a příkladnou aktivitu při organizování náplně aktivit členů  organizace obdržel také řadu ocenění, v 85 letech byl vyznamenán Záslužným  křížem ministra obrany.
Přerovská  organizace v něm ztrácí nenahraditelného, pracovitého a obětavého  funkcionáře.
Historii vzniku  přerovské organizace, její aktivity a přínos pro vojenský spolek i město  Přerov
shrnul plk. J. Mrázek ve svém  článku dne 15.2. 2019 a je uveřejněn  na webových stránkách VSR.
Byl spolu se spolupracovníkem plk. J. Klímou hnacím  motorem a strůjcem úspěšných aktivit, besed, exkurzí a společných zájezdů, ale v  jeho článku žádné slůvko sebechvály nenajdeme. Jeho hlavní vlastností byla vedle  pracovitosti příkladná skromnost a pokora.
Hlubokou soustrast jsme vyjádřili jeho synovi Petrovi  a celé truchlící rodině.

Čest jeho památce!

Pplk. Petr Mrázek, předseda
Předsednictvo Vojenského spolku rehabilitovaných  AČR
PRAHA

Plk. MUDr. Bohumil Reml,
Kontrolní komise P-VSR AČR
OLOMOUC
Plk.ing.Milan Svoboda
Územní organizace Přerov
Zemřel válečný hrdina Jan Plovajko, s armádou došel z Buzuluku až do Prahy
                     ÚzO Trutnov přišel svého člena a o legendu a výjimečného hrdinu. Ve věku  nedožitých 98 let zemřel plukovník ve výslužbě Jan Plovajko, veterán z  druhé světové války a držitel prezidentského Řádu Bílého lva za  mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou  činnost.                
Jan Plovajko patří mezi výjimečné lidi, kteří jako mladíci  dobrovolně nasadili svůj život v boji za osvobození Československa. V  Užhorodě studoval gymnázium, ale když oblast zabrali Maďaři, v osmnácti  letech utekl z rodné Podkarpatské Rusi do Sovětského svazu. Věřil, že  právě tam se vytvoří armáda, která osvobodí naši republiku rozbitou  hitlerovským Německem. Jenže Rusové ho neprávem podezírali a obvinili ze  špionáže. A poslali do gulagu za polární kruh.
Po třech letech těžkých prací ho od smrti vyčerpáním zachránilo, že  byl vybrán do nově se tvořící československé armády. S ní nakonec došel z  Buzuluku až do Prahy. Zúčastnil se mnoha legendárních bitev, například o  Kyjev či na Dukle. Mnohokrát přitom zažil strach i euforii.
„Strach má ve válce každý. Kdo tvrdí, že ne, tak kecá. Když  postupujete s velkou armádou, s obrovskou masou, jste v euforii, strach  si nepřipouštíte. Když po nečekaném útoku nepřítele vidíte naopak zmatek  ve vlastních řadách, přepadne vás nejistota a strach. Ale nebyl to  strach o život. Spíš z toho, aby se ze mě nestal mrzák,“ přiznal před  lety v rozhovoru pro Trutnovinky.
Kdo chtěl podle něj přežít a přitom udržet vojenskou taktiku, musel  zachovat chladnou hlavu. „Nesmělo se něco provádět bezmyšlenkovitě, ale  naopak logicky uvažovat. A když už toto vše nedopadlo, tak člověk musel  mít i štěstí,“ říká.
Za války se mu vyhnula těžká nebo smrtelná zranění. Na rozdíl od  mnoha jeho kamarádů, kteří až do vlasti s armádou nedošli. „Jednou do  našich řad nečekaně vletěl dělostřelecký granát. Na poslední chvíli jsem  sebou praštil do potoka, nic se mi nestalo. Ale ti, co byli ode mě jen  pár metrů, to schytali. Bylo mezi nimi jedenáct zraněných.“ Sám byl  zraněn několikrát.
Nejlépe mu bylo, když osvobozoval česká městečka a civilisté s  nadšením vítali československé vojáky. Skutečnou radost ale zažil až na  konci války. „Bylo to při oznámení, že válka skončila. To se nedá  popsat,“ říká.
Po válce Plovajko zůstal v armádě. Absolvoval důstojnický kurz a stal  se velitelem trutnovských kasáren. Po únoru 1948 se stal nepohodlným  pro komunistický režim, v roce 1950 byl propuštěn z armády. Až po  Sametové revoluci 1989 se dočkal za své hrdinské činy mnoha významných  ocenění. Dostal čestné občanství města Trutnova a z rukou prezidenta  Václava Klause dostal v roce 2010 Řád Bílého lva za mimořádné zásluhy o  obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.
5. února 2020 by se Jan Plovajko dožil 98 let.

Čest jeho památce !
Za ÚzO Trutnov
Jiří Russ

V roce 2019 naše řady navždy opustili

Vážení přátelé,
s hlubokou lítostí oznamuji, že naše řady opustil dlouholetý člen našeho  spolku, pan plk. Ing. Jiří Šimek. Pracoval pro náš spolek v řadě významných  funkcí a účastnil se spolkové činnosti až do posledních dnů. Za nás za všechny  jsem rodině vyslovil hlubokou soustrast a účast. Nikdy nezapomeneme
Petr Mrázek


Vážení kolegové,
s hlubokou lítostí sděluji, že odešel další z nás. Kolega plk. Dostál byl dlouholetým členem ÚzO Kolín a pracoval velmi dobře a nezištně ve vedení této naší organizace. Nikdy nezapomeneme.
Petr Mrázek


Vážení přátelé, kolegové,
 
S lítostí oznamujeme, že naše řady opustil dne 28. října 2019 ve věku nedožitých 97 let doyen naší organizace, pan plk.v.v.Vlastislav Štrobl.
 
V jeho osobě ztrácíme pracovitého, čestného,obětavého a oblíbeného člena, výraznou tvář plzeňské organizace VSR. V jeho osobě se snoubila skromnost s vystupováním skutečného vojáka - důstojníka.
 
I v pokročilém věku poctivě plnil funkci předsedy územní organizace a vždy se důstojným způsobem účastnil nejen spolkového života, ale zejména významných pamětních a pietních akcí na veřejnosti.
 
Čest jeho památce, v našich srdcích nebude zapomenut.
 
Jan Kabát – předseda Úz.O. VSR Plzeň


Vážení kolegové, s politováním sděluji, že naše řady opustil náš bývalý kolega z Prahy 8, pan Rudolf Roubíček.                                                                               

Nezapomeneme.
Petr Mrázek
Vážení členové a přátelé,
s politováním sděluji, že zemřel náš kolega, pplk. v. v. Miloslav Olmr dlouholetý předseda a kronikář územní organizace Kolín.                                                                                      

Nezapomeneme.
Petr Mrázek
   S hlubokým zármutkem oznamujeme, že po dlouhé a těžké nemoci zemřel 9. srpna 2019 člen územní organizace VSR AČR  Olomouc plk.ing.Václav Dostál (narozen 17.7.1928).

Poslední rozloučení se zesnulým proběhlo na přání rodiny v obci Chudobín v kostele Sv. Františka Serafínského dne 16.8. 2019. Na přání zesnulého byl pohřeb i s vojenskými poctami a čestnou stráží, zakončen u hrobu státní hymnou. S naším členem se účastí na pohřbu a položením květinových darů rozloučila i delegace tří členů Územní organizace VSR AČR Olomouc. Jeho odchodem ztrácíme dalšího skromného, obětavého člena, který v našich prořídlých řadách bude chybět. Hlubokou soustrast nad ztrátou jsme vyjádřili i celé rodině. Jediným žijícím ze sedmi sourozenců zůstává plk. let. Josef Dostál, který je také člen naší ÚzO VSR Olomouc.
Čest jeho památce !
Za ÚzO Olomouc
Bohumil Reml
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 30.7. 2019 zemřel ve věku 83 let po  dlouhé těžké nemoci člen Vojenského spolku rehabilitovaných AČR v Přerově Plk. v.v. Jiří Klíma
    Byl zakládajícím členem SVO, v 90. letech  byl reaktivován. Působil obětavě jako funkcionář Územní rady  VSR v Přerově,  několik let jako hospodář v ÚR   VSR v Praze. Své hluboké znalosti z  finančnictví dával ve prospěch spolku, radil ostatním. Nabádal k pečlivé  archivaci všech dokumentů, zdůrazňoval důležitost uchování historie VSR pro  budoucnost. Své názory na dění ve VSR publikoval na web stránkách VSR a  obhajoval v diskuzích při každé příležitosti. Byl aktivní i při organizování spolkové činnosti v územní organizaci. Oceňovali jsme jeho charakterové  vlastnosti, zásadovost, čestnost a přátelské vystupování. Je ho odcho dem ztrácí  organizace nenahraditelného člena. Manželce jsme vyjádřili hlubokou  soustrast.
Na přání rodiny proběhne poslední rozloučení v  rodinném kruhu.
   Plk.  v.v. Josef Mrázek
předseda  Územní rady
Vojenského  spolku rehabilitovaných AČR Přerov
Vážení kolegové, s hlubokou lítostí vám sděluji, že nás opustil plk. Ing.  Jiří Rott, dloholetý aktivní člen naší ÚzO Praha 4, 11 a 12. Čest jeho  památce

Čest jeho památce, nezapomeneme.
Výbor ÚzO Praha 4, 11 a 12
Vážení přátelé, s politováním vám sděluji, že naše řady opustil další náš přítel, kamarád, skutečný voják Jiří Culek. Jmenovaný byl dlouholetým členem a revizorem územní organizace VSR Kolín.
Čest jeho památce, nezapomeneme.

Pan Balda - předseda bývalé ÚzO VSR Kolín
Vážené kolegyně, kolegové,
s hlubokým zármutkem vám musím sdělit, ža naše řady opustil vážený přítel a spolubojovník, pan plk. Ing. Josef Křena. Rodině jsem za nás všechny kondoloval. Pan plukovník bude mít vojenský pohřeb se všemi poctami dle přání rodiny.
Petr Mrázek, předseda
Vojenský spolek rehabilitovaných v Plzni Vám oznamuje, že dne 7.2.2019 zemřel  plk.Ing. Jaroslav PISKÁČEK ve věku 93 let.
 
Pražského povstání v roce 1945 se jako člen Skautského oddílu zúčastnil  prováděním zpravodajské a strážní služby.
 
Jako mladý příslušník Sboru národní bezpečnosti se zúčastnil  v r.1947 tzv. akce „B“ na Slovensku, namířené k potírání Banderovců= vojenské skupiny Burlaka.
 
Po absolvování Vysoké válečné školy v Praze, působil jako voják z povolání  mj. v posádkách Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Příbram,  Plzeň  a ve  Stříbře. Tam byl mým vzorem v pracovitosti a dobrým  kamarádem. Jako „Dubčekovce „ jej v roce 1971 propustili z armády. Postupně pracoval u  Staveb a železnic, Zemědělských staveb a od r.1974 do r.1990 na elektro úseku ČSD v Koterově.
 
Po rehabilitaci v r.1990, byl zakládajícím členem Sdružení vojenská Obroda( VSR) v Plzni a dlouholetým zástupcem Západočeského, později Plzeňského kraje v Ústřední Radě  VSR a postupně předseda Územní a Krajské rady. Od  roku  2000 byl  Čestným předsedou  Územní organizace  VSR  v Plzni. Byl i aktivním členem Československé obce legionářské v Plzni.
 
Měl vynikající odborné znalosti vojenské historie, zvláště její novodobé části, s kterou úspěšně seznamoval středoškolskou a vysokoškolskou mládež.
 
Jarouši budeme na Tebe vzpomínat, protože nám budeš velmi chybět.
 
Sestavil a zpracoval  :                                                 plk. Rudolf Patrovský
S hlubokou lítostí oznamuji, že v úterý dne 5. března 2019 ve věku 88 let zemřel náš dlouholetý člen Mělnické ÚzO, Mgr. Jiří Knížák.  Byl to skvělý voják, renesanční člověk - malíř i sportovec. Za nás za všechny  jsem rodině kondoloval.

V roce 2018 naše řady navždy opustili

Dne 1. 12. 2018 zemřel  člen Vojenského spolku rehabilitovaných Brno Mjr. Doc. Ing. Oldřicha Kiliána, CSc. Zde zastável funkci předsedy MěO VSR.
Čest jeho památce.
Výbor ÚzO VSR  Brno
Dne 11. 11. 2018 zemřel  ve věku 90 let člen Vojenského spolku rehabilitovaných  Přerov pan plk. Paul Rausnitz. Jmenovaný jako voják Svobodovy armády po válce  emigroval. Po roce 1989 se vrátil do republiky, stal se majitelem podniku Meopta  Optika Přerov. Byl velký mecenáš našeho spolku.
Čest jeho památce.
Výbor ÚzO VSR  Přerov
Vážené kolegyně a kolegové,  
s hlubokou lítostí a zármutkem vám sděluji, že včera 22. 09. 2018 naše řady opustil náš  skvělý a vynikající kolega, zakládající člen našeho spolku, zasloužilý  funkcionář, člen předsednictva, pan plk. v. v. Ing. Karel Nedvídek.
  Byl to mimořádně pracovitý, zodpovědný a rozvážný člověk, byl jedním z  těch, kteří nás spojovali a dávali našemu úsilí směr a cíl. Jeho znalosti a  rozhled, klidný a poctivý přístup nám budou všem chybět.
  Byl mým nejbližším spolupracovníkem a doufám i přítelem. Velmi si jej  vážím pro jeho otevřenost, a zásadovost.
   Nikdy nezapomeneme.
Petr Mrázek
předseda
V neděli 9. září 2018 zemřel ve věku 83 let plk. v. v. JUDr. Ivo Hrazdílek, dlouholetý  předseda ÚzO VSR Brno, dobrý a obětavý člověk a kamarád. Čest jeho  památce.

                                                                              plk. v. v. doc. Ing. Jaroslav Kalous,
ÚzO VSR Brno
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 11. 4. 2018 nás opustila nadporučík Marie Horáčková, zakládající členka VSR na Praze 1, po sloučení s Prahou 3 v r. 2005 byla členkou Rady ÚzO Praha střed. Organizace v ní ztrácí obětavou poctivou pracovnici. V práci pro VSR pokračovala, i když při tom musela překonávat časté ataky na její zdraví.  Marii Horáčkové děkujeme za dlouhé roky práce pro VSR.
 
                                                     
 
                                                                                       Rada ÚzO VSR Praha 1, 2, 3, 9.
 
S hlubokým politováním vám musím sdělit, že dne 3. dubna ve věku 85 let odešel další skvělý člověk z  našich řad PhDr. Miroslav Pavlík. Dlouholetý funcionář, který se zasloužil o dobrou práci spolku.  Celým svým životem prokázal, že byl skutečný voják a vlastenec.                                                                                            
Čest jeho  památce.
pplk. v. v. Petr Mrázek
 předseda  
S lítostí oznamujeme, že dne 22. února zemřel náš vážený přítel a kolega plk. v. v. Karel Folkert. Zakládající člen VSR a dlouholetý předseda ÚzO VSR v Teplicích a předseda KR VSR  v Ústí nad Labem.
Plk. v.v. PhDr. Karel Daněk, předseda ÚzO Děčín  
Dne 15. února jsme se s lítostí rozloučili s naším kamarádem, členem Úz.O. VSR v Plzni panem plk. v.v. Jaroslavem Zdvihalem.
Byl velmi svědomitým, precizním a pro svůj charakter oblíbeným členem našeho kolektivu.
Pohřeb se konal se všemi vojenskými poctami, s důstojným rozloučením, za účasti vojenské jednotky a řady našich členů.
Jan Kabát – předseda Úz.O. Plzeň
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 9. února 2018 zemřel ve věku 90 let plk. v. v. Bedřich Smolka (narozen 21. ledna 1928). Byl zakládajícím členem VSR v Olomouci, dlouholetým funkcionářem na všech stupních řízení, do posledních chvil pracoval obětavě jako předseda KR VSR a místopředseda Územní rady VSR v Olomouci.Vedl pečlivě veškerou písemnou agendu, vystupoval aktivně na všech členských schůzích, účastnil se společných setkáních pořádaných Magistrátem města k významným společenským událostem.Byl pozorným a milujícím manželem, jeho paní se zú- častnovala jako členka všech akcí pořádaných naší organizací.
Odchodem plk. Bedřicha Smolky utrpěla jeho rodina i naše organizace nenahraditelnou ztrátu.
Poslední rozloučení s drahým zesnulým se koná v obřadní síni krematoria v Olomouci
ve čtvrtek  15.února ve 14. hodin.  
Čest jeho památce!
 plk.MUDr. Bohumil Reml
předseda Územní rady
VSR AČR Olomouc

V roce 2017 naše řady navždy opustili

Se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 25.12.2017 ve věku 85 let opustila naše řady dlouholetá a aktivní  členka ÚzO VSR AČR Olomouc paní Zdeňka Ručková.
Čest její památce.
ÚzO VSR AČR Olomouc
Dne 18.12.2017 zemřel po krátké těžké nemoci plk. ing. JAROSLAV CHVÁTIL, zakládající a dlouholetý člen naší organizace. Oporou mu byla celý život jeho manželka, paní Jiřinka Chvátilová, v naší organizaci vykonává od založení ÚzO VSR Olomouc funkci hospodářky. Narodil se 12. 12. 1932, dožil se 85 let.
 
                                  Čest jeho památce  

Za Územní radu VSR Olomouc
                                                                                               plk.MUDr.Bohumil Reml
                                                                                               předseda
Dne 16. listopadu 2017 zemřel po krátké nemoci plk. v.v. Oldřich Řezníček, člen Vojenského spolku rehabilitovaných AČR v Olomouci.
                                                                                                    "Čest jeho památce. "
                                                                                                                                                                  plk. v.v. MUDr. Bohumil Reml
předseda územní rady VSR Olomouc.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, s bolestí v srdci vám sděluji, že dne 30. října 2017 zemřel ve věku 87 let náš člen, kamarád a osobní přítel pan plk. Ing. Radoslav Mlčoch.

Čest jeho památce
 
plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský - předseda VSR.
Dne 11. září 2017. náhle a navždy nás opustil plk. v. v. Alois Basler, člen ÚzR VSR v Blansku. 5. roků vykonával odpovědně funkci předsedy KVD v Blansku, kterou  musel opustit pro zrakové obtíže, ale stále se účastnil všech oslav státních svátků pořádaných v Blansku. Byl to aktivní a obětavý kolega. Rozloučení proběhlo v rodinném kruhu.
                                                                                                  "Čest jeho památce. "
                                                                                                                                                                  Člen VSR z Blanska
pplk. v. v. Karel Kopecký. v.r
Dnes 15.9.2017 jsme se rozloučili s pplk. Bohumilem Láskou, dlouholetým členem VSR Přerov. Jmenovaný sloužil na letišti Přerov od šedesátých let až do propuštění v roce 1970.
Čest jeho památce.
ÚzO Přerov

Dne 30. 07. 2017 zemřel ve věku nedožitých 90 let bývalý dlouholetý funkcionář ÚR VSR a předseda redakční rady zpravodaje,  plk. RNDr. Miloš Ondrák. Dlouho řadu let pracoval jako předseda ÚzO Trutnov. Byl vždy aktivní, výborný přítel. I když se několik let ze zdravotních důvodů aktivně na práci VSR nemohl podílet, je jeho odchod velkou škodou.

                                                                                                 Čest jeho památce      
ÚzO VSR AČR Trutnov
Se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 20. 07. 2017 ve věku nedožitých 89 let po dlouhé nemoci zemřel Pplk. Eduard Zirnzák, byl dlouholetým členem ÚzO VSR Trutnov.
Čest jeho památce
ÚzO VSR AČR Trutnov
Se zármutkem Vám oznamujeme smutnou zprávu. Dne 23. 6. 2017 zemřel po dlouhé nemoci plk v. v. Pavel ŠVEC člen ÚzO VSR Trutnov. Byl poslední létající aktivní bojovník - střelec  Il-2, 3. bilp/1smld v SSSR. Aktivní účastník bojové činnosti 3. bilp v Ostravské  operaci. Po válce absolvoval v ČSR pilotní výcvik a stal se později dlouholetým  příslušníkem 1dlp, kde létal až do roku l969, kdy byl z armády propuštěn z  politických důvodů. Dále pracoval v civilním životě nejdéle, jako řidič v Přažské  záchranné službě. Byl dlouholetým aktivním příslušníkem Sdružení  válečných leteckých veteránů "Východ"  a  členem odbočky Svazu letců v  Hradci Králové.
Čest jeho památce
ÚzO VSR AČR Trutnov
Dne 12. 5. 2017 ve věku nedožitých 90. narozenin opustil naše řady dlouholetý a trvale aktivní člen olomoucké ÚzO VSR AČR, plk. Ing. Svatopluk Kiml.
                                                                                                                                                             Čest jeho památce
Plk. MUDr. Bohumil Reml
předseda ÚzO VSR AČR
                                                                                                                           Olomouc
Se zármutkem Vám oznamujeme, že v neděli dne 16. 4. 2017 ve věku nedožitých 86 let zemřel Pkl. Ing. Vladimír Horák, byl dlouholetým členem ÚR VSR kde zastával funkci tajemníka.
"Čest jeho památce"
Se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 10. 4. 2017 ve věku nedožitých 84 let náhle zemřel Pkl. Ing. Jan Hrubý, byl dlouholetým členem ÚzO VSR Třebíč kde zastával funkci předsedy.
"Čest jeho památce"
Veigert Jiří místopředseda ÚzO VSR Třebíč
Návrat na obsah