ÚzO VSR Kolín - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR Kolín

Akce Úz. org. VSR
31.3.2016 odešel do "Vojenského nebe" náš  kamarád a přítel, hlavně však dobrý  člověk plk. Ing. Václav Doubrava  - čest jeho památce.
Výbor ÚzO VSR Kolín
Oslava Dne Veteránů u 21. základny taktického letectva v Čáslavi

          Příslušníci naší Územní organizace VSR v Kolíně jsme byli pozváni na oslavu Dne veteránů na čáslavskou leteckou základnu. Vlastně jsme se stali spolupořadateli této oslavy. Zároveň byli pozváni představitelé města Čáslavi zúčastnil se starosta města Ing. Strnad a místostarosta Ing. Havlíček. Z naší ÚzO  Kolín se zúčastnilo 8 příslušníků pod vedením našeho předsedy, který je i tajemníkem Ústřední rady VSR, pplk. v. v. Miloslavem Olmrem.
           Nebylo to poprvé, kdy jsme se této slavnosti, stejně jako i dalších společných akcí zúčastnili. Letošní setkání na letišti bylo pro naše VSR zvláštní v tom, že jsme byli přizváni na spolupráci už při plánování této slavnosti.
           Slavnost začala nástupem příslušníků celé základny
vojáků i občanských zaměstnanců. Jako při každé vojenské slavnosti pro nás bylo velice působivé přinesení bojové zástavy za zvuků chorálu „Kdož jste Boží bojovníci“. Stejně tak povely a cviky čestné jednotky.
           Slavnostní projev pronesl zástupce velitele 21. ZTL, velitel je služebně s letadly a částí příslušníků základny v Pobaltí, kde v rámci NATO střeží tamní vzdušný prostor. Dále promluvil starosta Čáslavi, senátor Ing. Strnad, který blahopřál ke svátku
Dni veteránů příslušníkům 21. ZTL a vzpomenul zásluhy vojáků v bojích za 1. i za 2. světové války. Vyzdvihl pomoc, kterou příslušníci základny věnují jak městu Čáslav, tak celému regionu.
           Po ukončení slavnostního nástupu jsme se společně se zástupci velení základny a starostou a místostarostou Čáslavi zúčastnili v jejich klubu společné besedy.
           Zástupce velitele 21. ZTL nás seznámil s úkoly a nejprve i s počátky budování letiště, i s historií umisťování jednotlivých útvarů na něm. Historie pro nás vskutku zajímavá. Některým našim členům bylo připomenuto působení v těchto útvarech. Například bylo vzpomenuto budování části letiště, jeho odstavné plochy
BALDOVKY. To bylo pojmenování - a doposud se používá po odsunutém, vyhozeném plk. v. v. Pepíkovi Baldovi, členovi naší ÚzO.
           Velice zajímavé bylo seznámení s organizací celé základny, jeho křídlem i letkami, jakož i s letadly, jimiž jsou vyzbrojeni. Toto jsme sledovali na monitoru. Při tom  jsme ani nedutali.
           V další části jsem byl jako bývalý náčelník štábu 13. tankového pluku v Čáslavi vyzván, abych vzpomenul znovuobnovení sochy maršála Foche před čtyřmi lety v bývalých Žižkových kasárnách. Bylo to při oslavě Dne armády. Připomenul jsem, mimo jiné, že památník je umístěn v místech, kde jsme po okupaci 21. srpna 1968 postavili proti okupantům 2 tanky. Do kasáren jsme nevpustili ani jednoho příslušníka okupačního polského pluku.
           Společně s velením 21. ZTL jsme se představiteli města Čáslav u památníku zahynulých letců položili věnce.
           Na závěr byl společný slavnostní oběd a i při něm a po něm se rozproudila upřímná beseda, vlastně vzpomínání na uplynulá a nelehká naše léta.
          Nutno poděkovat velení základny, a zvláště kaplanovi kpt. JUDr. Mikulenkovi, který připravoval i moderoval celý průběh slavnosti.

    Plk. v. v. Ing. Drahomír Dostál, místopředseda ÚzO Kolín

Návrat na obsah