ÚzO VSR Trutnov - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR Trutnov

Akce Úz. org. VSR
Pietní akt k 70. výročí osvobození Trutnov 2015
Den válečných veteránů Trutnov 2014

Městský úřad Trutnov, tak jako každoročně, přispěl na činnost naší ÚzO VSR Trutnov částkou 5.000,-Kč, ÚzO Trutnov děkuje městskému úřadu za podporu naší činnosti.


Vzpomínkový akt k 69 výročí dne vítězství 7. 5. 2014

Jako každoročně, tak i letos jsme si 7. 5. 2014 odpoledne za velké účasti veřejnosti připomněli vzpomínkovým aktem k 69 výročí Dne Vítězství ve Druhé světové válce na trutnovském hřbitově položením květin u pomníku padlých ve 2. Světové válce, u památníku padlých příslušníků Československé legionářské roty „NAZDAR“ ve Francii v první světové válce u památníku 44 umučených židovských dívek z pracovního lágru, který byl za druhé světové války v Trutnově. Po státní hymně přednesla vzpomínkový projev místostarostka Hana Horynová.


Podrobné informace ze vzpomínkové akce naleznete kliknutím sem.
Převzato z http://www.trutnovinky.cz.

Oslava 90 narozenin našeho člena

Oslavili jsme 90. narozeniny našeho člena - Pavla Švece, příslušníka československé smíšené letecké divize v SSSR. Spolu s námi se jako na všech našich akcích oslavy účastnil i poslanec Robin Böhnisch, autory fotek jsou Jaroslav Špaček a Petr Náhlovský. Video prezentaci zpracoval Jiří Russ.

Už tradičně v 11. hodin se 11. listopadu na městském hřbitově v Trutnově sešli představitelé Vojenského sdružení rehabilitovaných a Vojenského a muzejního spolku Trutnov. Společně s poslancem parlamentu Robinem Böhnischem si připomněli Den válečných veteránů, který se v České republice slaví už od roku 2001. U francouzského Compiegne byla 11. listopadu 1918 podepsána dohoda o příměří mezi Spojenci a Německem a tímto aktem skončily boje 1. světové války na západní frontě. Zejména v Británii je typickým symbolem tohoto svátku květ vlčího máku.

Den válečných veteránů 2013 Trutnov
DEN VETERÁNŮ ANEB UNIKÁTNÍ PŘEHLÍDKA DOBOVÝCH VÁLEČNÝCH UNIFOREM

Trutnov - Setkáním na městském hřbitově si v neděli několik desítek lidí připomnělo Den válečných veteránů. Stejně jako celý svět uctili památku vojáků, padlých ve všech válkách. U pomníků z první a druhé světové války a u památníku československých vojáků se sešlo třiadvacet členů spolků vojenské historie v dobových uniformách a členové naší ÚzO.

Hlavně uniformy z období 1. světové války (Rakousko-Uhersko, Carské Rusko, Československé legie v Rusku), z meziválečného období (armáda Československé republiky) a 2. světové války (Československá obrněná brigáda ve V. Britanii, Československý polní prapor v SSSR, Rudá armáda). „Poprvé zde byla i účast vojáků v uniformách německého Wehrmachtu, jako projev naplnění hlavního cíle Dne veteránů - vzpomínky na všechny vojáky padlé ve válkách a to bez rozdílů národností,“ vysvětlil Vladimír Vít, jeden z organizátorů akce. Také proto nechyběla ani uniforma z prusko-rakouské války 1866.

Ze známých osobností se zúčastnil rovněž devětaosmdesátiletý Jan Plovajko, čestný občan města Trutnova a válečný veterán, který loni dostal od českého prezidenta Václava Klause Řád Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost
, který je členem naší ÚzO. Nechyběli ani politici - např. senátor Pavel Trpák a poslanec Robin Böhnisch.           (částečně převzato z trutnoviky.cz)
Video z této vzpomínky najdete i na YouTube

28. říjen 2012 v Trutnově

Členové naší Územní organizace si již tradičně připomněli toto významné datum na trutnovském hřbitově položením květin u památníku padlých v první a ve druhé světové válce, pak u památníku československých legionářů ve Francii Roty „Nazdar“ a u památníku 41 umučených židovských dívek v trutnovském lágru během druhé světové války. Potom jsme se účastnili slavnostního vzpomínkového shromáždění na trutnovské Staré radnici. Vystoupilo zde Kvarteto místní Základní umělecké hudební školy a starosta města Trutnov pan Mgr. Ivan Adamec se svým projevem.  

 Pan Mgr. Ivan Adamec přednesl slavnostní projev, v němž netradičně a neformálně přiblížil historii tohoto významného dne
našeho státního svátku v Trutnově:

„Vážené paní a pánové,
sešli jsme se zde dnes proto, abychom si připomněli 94. výročí vzniku Československa. Jelikož přímí účastníci toho památného dne již dávno nežijí, nabízí se otázka, jestli si i my máme toto datum po tolika letech připomínat. Nejde již jen o „mrtvou historii“, která nám nemá dnes co říci?

Podle mého názoru stojí za to si ono datum připomínat, protože vznikem Československa získal český národ po několika staletích znovu samostatnost a začalo jím také jedno z nejlepších období v dějinách našeho národa, spojené s tzv. První republikou. Na její odkaz ostatně dnes navazuje stávající Česká republika.

Vznik Československa nebyl snadnou záležitostí a kromě domácího odboje k němu výrazně přispěl i odboj zahraniční v čele s pozdějším prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. A s československými legiemi, které za samostatnost našeho státu bojovaly na mnoha bojištích první světové války.
 
Zpočátku panovaly u západních mocností obavy, jak si mladý československý stát s nově získanou svobodou poradí. Záhy se tyto obavy ukázaly být jako liché, neboť Československo se stalo ve 20. A 30. letech 20. století stabilní evropskou demokracií, a také jedním z hospodářsky nejvyspělejších států Evropy.
 
Je zde třeba zdůraznit, že v roce 1938 bylo Československo jediným ostrůvkem demokracie ve střední Evropě, na což můžeme být právem hrdi. V okolních státech tehdy vládly autoritativní nebo dokonce totalitní režimy. Za tento nesporný úspěch Československa mohl především Tomáš Garrigue Masaryk, který byl prezidentem v letech 1918 až 1935.
 
Na jeho politický odkaz navázal i druhý československý prezident Edvard Beneš. Právě díky Masarykově autoritě se v naší zemi podařilo udržet až do roku 1938 demokracii, která po řadu let úspěšně odrážela útoky jak od radikálních levicových stran, tak i od českých fašistů.
 
Málokdo dnes ví, že v roce 1933 došlo v Československu k pokusu o převrat ze strany českých fašistů. V noci z 21. na 22. ledna 1933 zaútočilo několik desítek příslušníků a sympatizantů politické strany Národní obce fašistické na kasárna v Brně Židenicích s cílem zmocnit se zbraní a provést v republice převrat, jako se to o několik let dříve podařilo v Itálii fašistickému diktátorovi Benitu Mussolinimu.
 
Celá akce, která si vyžádala jednu oběť na straně útočníků, ovšem po několika hodinách skončila totálním neúspěchem pro fašisty. I tento nezdařený fašistický puč svědčí o tom, jak neochvějnou pozici mělo demokratické zřízení v tehdejším Československu.
 
Teprve smutně proslulou Mnichovskou „dohodou“ (Münchener Abkommen)
diktátem po dvaceti letech skončila v Československu demokracie.
 
Prezident Beneš tehdy odstoupil ze svého úřadu a republika se začala nebezpečně fašizovat. Definitivní ránu demokracii v naší zemi zasadila v březnu 1939 okupace zbytku republiky nacistickým Německem.
 
Jak se slavil v prvorepublikovém období 28. říjen v Trutnově? Na všech státních úřadech byly tenkrát, stejně jako dnes, vyvěšeny státní vlajky. Na rozdíl od dnešních doby však byly tehdy vlaječkami ozdobeny i domy, kde bydleli příslušníci české menšiny. Německé obyvatelstvo Trutnova tento státní svátek zprvu nijak výrazně neslavilo, protože Československo za svůj stát nepřijalo. To se zčásti změnilo až ve 3. letech. Kdy si tento významný den připomínali především němečtí antifašisté. Poslední oslava výročí vzniku republiky proběhla v prvorepublikovém Trutnově v roce 1937. V předvečer svátku prošel městem lampionový průvod, ve kterém byli vojáci z místní posádky, četnictvo, členové místních spolků a zaměstnanci státních úřadů. Ráno 28. října 1937 se konala na nádvoří místních kasáren přísaha nováčků a poté se vojáci přemístili na náměstí, kde se uskutečnila slavnostní přehlídka za velké účasti obyvatel Trutnova a okolních obcí. Výročí vzniku republiky si tehdy připomínali i na místních školách, a to zejména těch českých.
 
O rok později, v říjnu 1938 byl již Trutnov součástí nacistického Německa, a tak se zde 28. říjen z pochopitelných důvodů nepřipomínal.
 
Ze zbytku Československa se v polovině března 1939 stal Protektorát Čechy a Morava, kde rovněž nebylo povoleno veřejně slavit 28. říjen. Přesto si Pražané tento den v roce 1939 připomněli výročí vzniku republiky mohutnou demonstrací, která byla nacisty tvrdě potlačena. Jejich brutální zákrok si vyžádal hned na místě dvě oběti
kterými byli student Jan Opletal a dělník Václav Sedláček.
 
Pro úplnost zbývá dodat, že před rokem 1989 se výročí vzniku Československé republiky oficiálně příliš neslavilo, místo toho oslavoval komunistický totalitní režim tento den jako „Den znárodnění“.
 
Historie Československa se uzavřela v roce 1992, kdy se rozpadlo na dva samostatné státy. Z nástupnických států Československa ovšem dnes slaví 28. říjen pouze Česká republika. Je s podivem, že ve Slovenské republice nebylo toto významné datum jako svátek uzákoněno, protože 28. říjen 1918 de facto zachránil slovenský národ před úplnou maďarizací.
 
Je tedy i do budoucna třeba si připomínat památný 28. říjen 1918. Tímto datem, navždy spojeným se vznikem Československa, začala jedna z nejlepších kapitol našich moderních dějin, na niž můžeme být právem hrdi.“      


Vzpomínkový akt ke dni vítězství 7. 5. 2012

Jako každoročně, tak i letos jsme již v předstihu dnes odpoledne za velké účasti veřejnosti oslavili vzpomínkovým aktem Den Vítězství ve Druhé světové válce na trutnovském hřbitově položením květin u pomníku padlých ve 2. Světové válce, u památníku padlých příslušníků Československé legionářské roty „NAZDAR“ ve Francii v první světové válce u památníku 44 umučených židovských dívek z pracovního lágru, jenž byl za druhé světové války v Trutnově. Po státní hymně přednesl vzpomínkový projev starosta města Trutnov, pan Mgr. Ivan Adamec. Květiny jsme položili také u památníků ve Velkých Svatoňovicích a v Úpici.

Členská schůze ÚzO Trutnov dne 8.2.2012

........Ve středu 8. února jsme na schůzi naší ÚzO oslavili devadesátiny našeho člena – plk. Jana Plovajka, nositele Řádu Bílého Lva a 88 narozeniny plk. Pavla Švece . Na tuto slavnostní schůzi přijel také ředitel Krajského vojenského velitelství Hradec Králové pan plk. Ing. Karel FILIP s praporčíkem Vaníčkem.
........V první části delegáti 13. CK, konané den předtím, informovali účastníky schůze o průběhu a výsledcích konference. Oslavenec pak po slavnostním přípitku přijal blahopřání a dárky od ředitele KVV i od nás.
........Plk. Plovajko a další náš člen, plk. Pavel Švec, taktéž účastník 2. Světové války jako letec na východní frontě dostali DVD s nahrávkami svých životních osudů, jež zpracoval kameraman místní televize.

Uctění Dne veteránů 11. 11. 2011

..........Naše ÚzO oslavila jako tradičně Den veteránů položením květin u památníku padlých ve druhé světové válce, u památníku československých legionářů ve Francii - Roty Nazdar a položením kamínku památníku umučených židovských dívek na trutnovském hřbitově a položením květin u památníku padlých ve druhé světové válce na hřbitově ve Dvoře Králové nad Labem.

..........Právě tak tradičně se společně s námi účastnili: Poslanec PhDr. Robin Böhnisch, senátor MUDr. Pavel Trpák a paní starostka města Dvůr Králové nad Labem Mgr. Edita Vaňková.  


..........Dík za spoluúčast patří i Klubu vojenské historie v Trutnově, kteří při této příležitosti postavili čestnou stráž v historických uniformách ze druhé světové války.

Členové ÚzO si připoměli 93. výročí vzniku Československa

Město Trutnov oslavilo 93. Výročí vzniku našeho prvního československého státu již dne 27. října vzpomínkovým slavnostním shromážděním na Staré radnici. Po státní hymně pronesl slavnostní projev starosta města, pan Mgr. Ivan Adamec, posluchačky Umělecké školy vystoupily se svým hudebním příspěvkem. Početná skupina našich členů před tímto slavnostním aktem položila na místním hřbitově květiny k památníku obětí druhé světové války, legionářské roty Nazdar, jež působila v první světové válce ve Francii, a tradičně jsme květinami uctili památku 41 umočených židovských dívek položením květin a kamínku z Golanských výšin. Poté jsme se společně účastnili slavnostního shromáždění na Staré radnici spolu s představiteli města, stranických a společenských organizací.

Celý článek k oslavě 93. Výročí vzniku našeho prvního československého státu najdete zde: Trutnovinky.cz


Plk. Jan PLOVAJKO čestným občanem města Trutnov

......V Trutnově se oslava vítězství a konce druhé světové války konala již dnes, 6. května, kdy naše ÚzO spolu s představiteli města a s dalšími institucemi uctili památku padlých a umučených položením květin u památníku padlých, u památníku legionářské Roty NAZDAR, bojující v 1. světové válce na francouzských bojištích a u památníku 41 umučených židovských dívek. Pietního aktu se účastnilo překvapivě mnoho občanů.
......Po ukončení tohoto aktu se pozvaní shromáždili v obřadní síni trutnovské Staré radnice, kde starosta města pan Mgr. Ivan ADAMEC ve slavnostním projevu podrobně vylíčil životní osudy člena naší Územní organizace, útrapy po zatčení sovětskou pohraniční hlídkou, deportaci do gulagu za polárním kruhem, bojovou činnost a skutečnost, že plk. Plovajkovi byl loni 28. října prezidentem republiky propůjčen Řád Bílého Lva. Slavnostně oznámil, že zastupitelstvo města rozhodlo udělit našemu členovi čestné občanství. Předal oslavenci pamětní plaketu a symbolický klíč od města. Žáci hudební školy při slavnosti zahráli několik skladeb a slavnost byla ukončena malým pohoštěním pozvaných.
......Plk. Ondrák pak za ÚzO Trutnov v krátkém vystoupení poděkoval za významnou podporu k vyznamenání plk. Plovajka jak panu starostovi Mgr. Adamcovi, tak také poslanci Robinu Böhnischovi, který loni vykonal velký kus práce pro to, aby byl plk. Plovajko vyznamenán prezidentem republiky.
   


Projev k čestnému občanství Plk. Jana PLOVAJKA

........Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, vážení přítomní,
je mi velice milou povinností vyslovit vám, pane starosto, i vám, zastupitelům, upřímné poděkování za to, že jste se usnesli udělit čestné občanství města Trutnov členu našeho Vojenského sdružení rehabilitovaných Armády České republiky – plukovníku Janu Plovajkovi.  

........Pan starosta již uvedl některá základní fakta o životě a o hrdinství, která plukovník Jan Plovajko prokázal v bojích za druhé světové války.

........
Považuji za důležité sdělit vám zde také toto:

........28. října loňského roku udělil prezident republiky plk. Plovajkovi nejvyšší státní vyznamenání – Řád Bílého Lva. Iniciativa k udělení tohoto vyznamenání vzešla z řad naší trutnovské Územní organizace VSR AČR. Pan poslanec Robin Böhnisch má zásadní zásluhu na tom, že příslušný výbor Poslanecké sněmovny tento návrh schválil. Patři mu za to náš veliký dík.

........
Plukovníka Jana Plovajka naše Územní organizace navrhovala k vyznamenání již v roce 2005 u příležitosti 60. výročí ukončení druhé světové války. Buď lidskou chybou nebo byrokratickou mašinérií, nebo možná obojím tehdy k vyznamenání Jana Plovajka nedošlo.

........
Vrátím se k loňskému 28. říjnu zde v Trutnově. V průběhu pietního aktu na zdejším hřbitově jsem se v rozhovoru s panem starostou Adamcem zmínil o tom, že by bylo určitě vhodné zvážit udělení čestného občanství plukovníku Janu Plovajkovi. Pan starosta tuto myšlenku neopustil a dovedl ji až k dnešnímu slavnostnímu aktu. Nepotřeboval od nás pro své rozhodnutí ani jakýkoliv písemný materiál, protože se sám seznámil se všemi podstatnými fakty. Pane starosto, děkuji Vám za to.

........Jendo, Tobě přeji za nás všechny rehabilitované, aby sis v dobrém zdraví se svou rodinou, se svými blízkými i s námi prožil v pohodě ještě hodně dalších let.

plk. RNDr. Miloš ONDRÁK

Janko Plovajko v obležení slavných dam - převzato z přílohy VÍKEND deníku MfD
Členská schůze

Dne 2. prosince jsme měli výroční členskou schůzi, na které jsme poblahopřáli členovi naší ÚzO Jendovi Plovajkovi, který byl panem prezidentem republiky letos vyznamenán nejvyšším státním vyznamenáním – Řádem Bílého Lva.  Jsme šťastni, že návrh na vyznamenání, vzešlý z naší ÚzO byl panem prezidentem republiky akceptován.  
Našemu hospodáři a administrátorovi webových stránek VSR mjr. Jirkovi Russovi byla předána Medaile Cti udělenou mu Ústřední Radou VSR za dlouholetou pilnou práci a vzornou péči o webové stránky.
Kromě běžného programu výroční schůze jsme samozřejmě diskutovali o špatné formulaci senátního a vládního návrhu zákona o 3. Odboji, protože navrhovatel zcela opomenul či dokonce nechtěl do návrhu zahrnout objektivní historická fakta o událostech, souvisejících s okupací naší republiky vojsky SSSR a dalšími satelity z Všavské smlouvy. Na schůzi nás Venda Krejčík a Miloš Ondrák seznámili s průběhem a závěry 12 CK VSR.

Uctění památky Dne veteránů

Uctili jsme jako každoročně Den Veteránů u památníků v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a ve Velkých Svatoňovicích, s námi také jako vždy poslanec Robin Böhnisch a senátor Pavel Trpák.

Den veteránu v Tutnově na YouTube


Návrat na obsah