ÚzO VSR Třebíč - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR Třebíč

Akce Úz. org. VSR
Pietní akt k uctění památky paradesantního výsadku SPELTER
Stejně jako v předešlých letech, i letos uctili členové ÚzO VSR Třebíč dne 5. května památku výsadku SPELTER, který byl vysazen v noci ze 4. na 5. května l944 do lesa poblíž obce Kramolín na Třebíčsku.
Výsadek v sestavě škpt. Chrastina, rtn. Kotásek, rtn. Novotný a čet. Vavrda měl za úkol udržovat spojení s Londýnem a provádět odbojovou činnost v kraji Vysočina.Na závěr tohoto shromáždění, které pořádala 22. LZ Náměšť nad Oslavou seskočili z vrtulníku výsadkáři této základny.
7. května se zúčastnili členové VSR Třebíč slavnostního shromáždění před třebíčskou radnicí, aby uctili památku letců RAF, občanů města Třebíče, kteří padli za druhé světové války
 
                                                                                   plk. Ing. Jan Hrubý
Vzpomínka na 25 výročí sametové revoluce
I letos se sešli rehabilitovaní vojáci se svými manželkami, aby vzpomenuli 25 výročí sametové revoluce a vzniku naší organizace. Po společném obědě a krátkém proslovu jsme vzpomenuli na ty, kteří už nejsou mezi námi. Předseda vysvětlil jak postupuje či nepostupuje čtvrtá etapa našeho snažení o odškodnění za nezákonné vyhození z armády a jaký je současný stav ve vedení VSR. Vzpomněli jsme na 16. prosinec 1989, kdy v Praze v kině Kyjev vzniklo Sdružení vojenské obrody, předchůdce Vojenského sdružení rehabilitovaných.
Dopoledne položil předseda květiny na hrob prvního předsedy naší územní organizace plukovníka Kryštofa.
 
                                                                                   plk. Ing. Jan Hrubý
Vzpomínka na okupaci 21.srpna 1968 a následnou normalizaci.

Letos již podvacáté se sešli členové VSR Třebíč s manželkami v Náměšti nad Oslavou, aby vzpomínali na okupaci 21. srpna 1968 a následnou normalizaci. Každým rokem se takto setkáváme na různých místech v okrese Třebíč, vyprávíme své zážitky z noci a rána 21. srpna a co se s námi dělo dál po normalizaci, po roce 1969. Letos poprvé nedostali manželky květiny, poněvadž už na ně neměla územní organizace VSR finanční prostředky. I tak to bylo opět zdařilé setkání, na které se vždy všichni těšíme. Jsme jedna z mála organizací, která tuto tradici dodržuje. Dalším pravidelným setkáním s manželkami bude 11. listopadu, ke dni veteránů.

plk. Ing. Jan Hrubý.


Uplynulo sto let od narození Jana Kubiše.

Členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a členové Klubu vojenských důchodců z Třebíče uctili památku parašutisty Jana Kubiše.
V sobotu 22. června byl v Kubišově rodišti v Dolních Vilémovicích na okrese Třebíč, otevřen slavnostně zrekonstruovaný dům, ve kterém se Jan Kubiš narodil. Právě před rokem byla vypsaná veřejná sbírka na opravu tohoto domu.
Územní organizace VSR a KVD věnovala na opravu domu 7.000,- Kč. A proto byli členové zvědavi, jak oprava domu, která si již vyžádala dva miliony korun, dopadla. Z devastovaného domu, vyrostlo za rok pěkné stavení, které bude sloužit dalším generacím jako muzeum a památník na hrdinu, který smrtelně zranil nenáviděného říšského protektora Reinharda Heydricha.     
Jan Kubiš se narodil 24. června 1913 v rodině ševce, jako druhý ze čtyř dětí. Maminka jim brzy zemřela. Otec se znovu oženil s vdovou Marií Dusíkovou, která měla svých pět dětí.
Spolu pak měli další čtyři děti. Pět dětí, které přivedla Marie Dusíková do manželství, si ponechalo jméno Dusík, které jim později zachránilo život. Všichni ostatní členové rodiny Kubišů byli buď popraveni, nebo zemřeli v koncentračních táborech.
Jan Kubiš po skončení základní školy sloužil až do nástupu základní vojenské služby, jako čeledín u sedláka v Rudíkově. Po skončení základní vojenské služby zůstal v armádě jako délesloužící v hodnosti rotného. Po okupaci naší země v roce 1939, byl demobilizován a vrátil se domů. Pracoval ve Vilémovicích jako dělník v cihelně. Téhož roku odešel přes Polsko do Francie. Po obsazení Francie odešel přes francouzské Agde do Anglie. Zde se přihlásil do výsadkářského výcviku.
28. prosince 1941 odlétaly tři výsadkové skupiny s označením Silver A, Silver B a skupina Antropoid. Tato skupina měla dva členy: rotmistra Josefa Gabčíka, který měl krycí jméno Zdeněk Vyskočil a byl zámečník a Jan Kubiš, krycí jméno Ota Strnad, dělník. Oba jmenovaní dostali nejtěžší úkol- provést atentát na zastupujícího říšského protektora SS grupenfúhrera a generála policie Reinharda Heydricha. Oba seskočili u Nehvizd poblíž Prahy.
Tito dva výsadkáři společně s Adolfem Opálkou, rodákem z nedalekých Řešic, provedli společně 27. května 1942 atentát na Hendricha. Po atentátu se všichni parašutisté skrývali v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resolově ulici, než byli prozrazeni dalším výsadkářem Čurdou. Po těžkém boji zahynuli dne 18. června spolu s dalšími čtyřmi výsadkáři v kryptě kostela. Odvetou za atentát, bylo vypálení Lidic a Ležáků, zastřelení téměř dvě stě mužů z obou obcí zastřelení všech mužů z příbuzenstva výsadkářů a odvlečení ostatních příbuzných do koncentračních táborů, zejména do Mauthausenu a tisíce dalších, kteří parašutistům pomáhali, dále skautů, sokolů a dalších, kteří atentát schvalovali.
Vyvražděná rodina Kubišů má na návsi v Dolních Vilémovicích památník. Právě k tomuto památníku položili členové VSR a KDV Třebíč kytice květin.
Nezapomínejme!  

Pietní akt k uctění památky paradesantního výsadku SPELTER

Dne 3. května 2013 se zúčastnili společně členové VSR Třebíč a KVD Třebíč v lese u obce Kramolín, pietního shromáždění u památníku, na místě seskoku paradesantního výsadku skupiny SPELTER, kterou vedl št. kpt. Břetislav Chrastina se členy  rtn. Jaroslavem Kotáskem, rtn. Rudolfem Novotným a čet. Janem Vavrdou. Seskok byl proveden v noci ze 4. na 5. květen 1944. Již poněkolikáté se tohoto pietního aktu zúčastnili členové VSR a KVD společně a položili zde kytici květin k památníku. Akci pořádala 22. základna letectva v Náměšti n/O.
Fotografie pořídil kolega Knybel  KVD Třebíč.

Dne 7. května položili členové VSR opět společně se členy KVD kytici u pamětní desky třebíčských rodáků, letců RAF, na třebíčské radnici.

                                                                 Plk. Ing. Jan Hrubý, předseda úz. org.VSR Třebíč.

UCTILI JSME PAMÁTKU PARAŠUTISTŮ

.....Členové ÚzO VSR Třebíč uctili v květnových dnech památku československých parašutistů na okrese Třebíč.
.....V pátek 4. května se členové účastnili vzpomínkového aktu v blízkosti obce Kramolín. V lese u památníku - v místech, kde seskočil paradesantní výsadek „SPELTER“, vedený štábním kapitánem Břetislavem Chrastinou a dalšími členy – rotným Jaroslavem Kotáskem, rotným Rudolfem Novotným a četařem Janem Vavrdou, položili kytici květin.
.....Výsadek měl za úkol udržovat rádiové spojení s Londýnem a rozšíření odbojové činnosti v kraji. Seskok výsadku se uskutečnil v noci ze 4. na 5. května 1944.
.....Dne 16. června se členové VSR účastnili vzpomínkového setkání u příležitosti 70. výročí úmrtí plk. Jana Kubiše u jeho rodného domku v Dolních Vilémovicích. Zde také položili kytice květin členové Územní rady Třebíč a Krajské rady VSR Vysočina. Jan Kubiš byl přímým účastníkem atentátu na Reinharda Heydricha. Zastřelil se dne 18. června 1942 v kryptě pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje v Praze při obléhání úkrytu atentátníků jednotkami SS.
.....Starostka Dolních Vilémovic vypsala veřejnou sbírku peněz na opravu Kubišova rodného domku a členové Územní organizace věnovali na tuto sbírku částku 6 tisíc Kč.

Plk. Ing. Jan Hrubý, předseda KR VSR Vysočina  


65 let od ukončení druhé světové války.

Článek mapující 65 let od konec II. světové války. Pro přečtení klikni zde

Podle knihy Januse Piekalkiewicze Druhá světová válka upravil plk. Ing. Jan Hrubý
Poděkování

Členové územní organizace VSR Třebíč srdečně děkují předsedovi ÚzO Karlovy Vary plk. Petru Drahovzalovi, který nás při našem dvoudenním zájezdu do Plzně a Karlových Varů, prováděl Karlovými Vary. Jeho znalosti o historii KV i o architektuře města byly obdivuhodné. Díky kolego, za váš doprovod fyzický i slovní.


Předseda ÚzR VSR TřebíčPlk.ing. Jan Hrubý

V Třebíči se vzpomínalo

Jako každý rok i letos jsme se sešli 24. srpna s manželkami a vzpomínali jsme na 21. srpen 1968 a také na dobu normalizace, na kterou každý z nás doplatil. Bylo to hezké odpoledne v klubovně turistů Třebíče. Debata se samozřejmě točila i kolem zdraví, neboť toho nám všem pomalu ubývá. Vzpomínali jsme i na bývalé kolegy, kteří již nejsou mezi námi. I když je nás stále méně tuto hezkou tradici chceme dále dodržovat


Výstava Češi v Afghánistánu v Třebíči

KVV Jihlava spolu s Úzo VSR AČR  Třebíč a KVD Třebíč uspořádaly ve dnech 6. až 22. dubna výstavu nazvanou Češi v Afghánistánu. Vernisáž výstavy, která je instalována v předsálí divadla Pasáž v Třebíči, zahájit starosta Třebíče Ing. Ivo Uher za účasti zástupců KVV Jihlava, přímé účastnice mise v Afghánistánu mjr. Introvičové, členů VSR a vojenských důchodců z okresu Třebíč.
Jde o výstavu fotografií z působení českého provinčního rekonstrukčního týmu v Lógar a působení naší vojenské mise v různých částech této, válkou zkoušené jihoasijské země. Návštěvníci výstavy se seznámí s historií země, dozvědí se o jejím současném stavu, o mezinárodních misích a hlavně o pomoci, kterou poskytuje Afghánistánu Česká republika.

Plk. v.v. Ing. Jan Hrubý ÚzO Třebíč

Moje vzpomínky na konec druhé světové války

Článek ke vzpomínkám zobrazíte kliknutím na ikonu

Autor: Plk. v.v. Ing. Jan Hrubý, ÚzO Třebíč

Návrat na obsah