Veřejné informace - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Veřejné informace

Archiv > Veřejné informace
Zasedání VSR k 50. výročí okupace naší země vojsky VS v srpnu 1968. Praha 26. 06. 2018
Vzpomínkové shromáždění VSR Armády České republiky u příležitosti 99. výročí vyhlášení ČSR - video
Členové klubu VSR AČR si připomněli sté výročí slavné bitvy u Zborova.
      Před sto lety v době 1. světové války se uskutečnila pod Zborovem vítězná bitva naší samostatné Československé střelecké brigády v sestavě 49. armádního sboru Ruské armády. Naše brigáda se zúčastnila Kerenského nevýrazné ofenzívy. Tím více vynikl úspěch naší střelecké brigády. Na zborovských pláních byl počátek Československé republiky, který se uskutečnil ihned po pádu Rakouska – Uherska v roce 1918 a konec Horního Uherska a počátek samostatné Slovenské republiky, který došel svého naplnění až v roce 1993.
    Dnes si události před sto lety připomněli členové Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky pod záštitou Ministerstva obrany Armády České republiky a Generálního štábu Armády České republiky.
    Úvodní slovo vzpomínkového shromáždění přednesl plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský předseda Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky. Představil vzácné hosty, pozdravil občanskou veřejnost a pozdravil se s členy VSR AČR. Hlavní referát přednesl vojenský historik dr. Petr Žáček, který vzpomínkové shromáždění pozdravil jménem ministra obrany AČR MgA. Martina Stropnického.
     Dále vzpomínkové shromáždění pozdravil jménem Náčelníka generálního štábu AČR armádního generála Ing. Josefa Bečváře jeho zástupce ředitele sekce podpory MO brigádní generál Ing. Jaroslav Linhart, PhD., MBA. Vzpomínkové shromáždění dále pozdravili: plk. MUDr. Svëtopluk Kusala – předseda Združenija vojenskej obrody Slovenska, Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, poslankyně Parlamentu České republiky Mgr. Jana Černochová, Mgr. Václav Krása předseda Národní rady osob se zdravotním postižením a dr. Zdeněk Pernes předseda Rady seniorů České republiky.
    Předseda VSR AČR plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský vyznamenal Záslužnou medailí VSR AČR armádního generála Ing. Josefa Bečváře, plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, PhD, MBA, Jeho Eminenci Dominika kardinála Duku, plk. MUDr. Svëtopuluka Kusalu, Mgr. Václava Krásu a Ing. Antonína Seďu za zásluhy o VSR AČR. Plk. Jana Kašpara, plk. Josefa Koblíška, plk. Ing. Ladislava Moždíka, plk. Ing. Jaroslava Piskáčka, plk. Bohumila Ondráčka, plk. Ing. Maxmiliána Šperlinga, pplk. Stanislava Duška, pplk. Mgr. Pavla Horáka, pplk. Ivana Heina, mjr. Josefa Kubu, mjr. Jiřího Russe, nprap. Ivana Švčíka a nprap. Františka Špinu za odvahu před Sovětskými okupanty a za zásluhy o VSR AČR; Pamětní medaili VSR AČR k 50. výročí okupace ČSSR Sovětskými vojsky předal pí. Olze Svobodové.
    V závěru vzpomínkového shromáždění ještě vyšel čas na křest nové knihy plk. let. Ing. Zbyňka Čeřovského Katastrofy Československého vojenského letectva 1918 – 1990 díl první. Křest provedl plk. dr. Jaroslav Sýkora a Jan Šinágl. Následovala autogramiáda plk. let. Ing. Zbyňka Čeřovského.
    Podle prezenční listiny se vzpomínkového shromáždění v kongresovém sále Domu armády Praha zúčastnilo 56 členů VSR AČR, VIP hostů a občanské veřejnosti.
 
 
V Praze dne 23. 6. 2017
                                                                                                                                        Petr Baubín
100 let bitvy u Zborova a křest knihy „Katastrofy čs. vojenského letectva 1918-1939“ – I.díl. Autor videa Jan Šinágl
Návrat na obsah